Wie is wie?

Arminius

ARMINIUS

U bent een klassieke Remonstrant! Arminius zou u graag aan zijn zijde hebben gehad. U deelt veel van zijn overtuigingen over de bestemming van de mens, de rol van God en manier waarop geloven vorm krijgt.

Rosalie

ROSALIE

U bent een trotse vrijzinnige gelovige, die met beide benen in de moderne maatschappij staat. U bent best bereid goede dingen te doen voor de ander en voor de wereld vanuit uw spirituele attitude, maar u denkt niet uw persoonlijke geloofsovertuiging andere overtuigingen uitsluit.

GOMARUS

U bent nog steeds een hardcore Contra-Remonstrant, bereid om voor uw geloof te strijden, dwars tegen moderne overtuigingen die de mens vreselijk overschatten in. U zou goed gedijen in een strijd tussen rekkelijken en preciezen

OLGA

Noch Arminius, noch Gomarus zouden veel aan u hebben gehad. U hebt niet zoveel vaststaande  overtuigingen, en u bent zeker niet bereid daarvoor de strijd aan te gaan. De klassieke godsdiensttwisten zijn aan u niet echt besteed.

Cornelis

CORNELIS

U bent een eigentijdse contra-remonstrants, met nadrukkelijk 17e eeuwse remonstrantse invloeden. Uw geloofshouding is duidelijk gebaseerd op de debatten in de 16e en 17e eeuw. U bent het met Arminius én Gomarus eens dat de mens volledig afhankelijk is van God en belast met de erfzonde. Het verbond speelt voor u een grote rol. De bijbel is voor u het onversneden woord van God, de enige bron van kennis en waarheid. Buiten het christelijk geloof is er geen ander waar geloof. Deze overtuiging maakt u niet zo open voor andersdenkenden.